Siska & The Sugarcubes

Sponsorfietstocht 'Fiets tegen Diabetes' 2024 ism diabetesfonds

Nog te gaan

van totaal € 375 (20%)

Wij komen in actie om meer onderzoek naar diabetes mogelijk te maken.
Dit doen we door voor de 5de keer weer mee te doen met de sponsorfietstocht 'Fiets tegen Diabetes,' dit jaar voor 't eerst in samenwerking met het diabetesfonds, op 29 juni 2024!

Het hebben van diabetes en het ontwikkelen van diverse lange termijn complicaties is helaas onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Hieronder aantasting van de haarvaten in de ogen, nieren en hersenen. Door beter in kaart te brengen wat langdurige diabetes met de hersenen doet en hierop te anticeperen, kan er veel toekomstig leed voor mensen met diabetes worden voorkomen. 

Hoe mooi zou het zijn als ook mensen met diabetes 'gewoon' oud mogen worden? Dat gun je toch ieder mens, gelijke kansen voor mensen met en zonder diabetes! Daar fietsen we voor!

Steun jij onze actie? Namens ons team 'Siska & The Sugarcubes', superbedankt voor jouw bijdrage!