Algemene voorwaarden

Neem voordat je start de onderstaande voorwaarden goed door. Een ieder die gebruik maakt van deze site - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

 

Algemeen

Deze actiesite van het Diabetes Fonds is gemaakt door Kentaa B.V. Deze website is met de veel zorgvuldigheid gemaakt. Het kan voorkomen dat er fouten of onvolkomenheden in de tekst zijn geslopen. We hopen dat je ons daarop wilt wijzen zodat we deze site zo goed en compleet mogelijk kunnen maken. Stuur een e-mail met je opmerkingen naar info@diabeatit.nl. Kentaa en het Diabetes Fonds spannen zich in om defecten in de dienstverlening zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. 

Kentaa is voor de dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken. Kentaa geeft geen garanties met betrekking tot de dienstverlening en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Kentaa en het Diabetes Fonds zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging van jouw gegevens, apparatuur of programma’s.

De inhoud van deze website wordt gemodereerd en het Diabetes Fonds behoudt het recht inhoud met racistische, discriminerend, beledigende, pornografisch of anderzijds provocerende inhoud (tekst, foto’s filmpjes) zonder opgaaf van reden te verwijderen.

Actievoorwaarden

Het uitvoeren van een actie gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. Acties of evenementen op deze site zijn ten bate van het Diabetes Fonds. Actievoerders en deelnemers houden bij de organisatie van acties of evenement rekening met de doelstellingen van het Diabetes Fonds. Actievoerders communiceren transparant over de actie naar het Diabetes Fonds toe, maar ook richting potentiële sponsoren, deelnemers en andere betrokkenen. Actievoerders maken duidelijk dat een actie in eigen beheer is en vóór het Diabetes Fonds wordt georganiseerd. 

Acties, teksten en demo’s met het doel reclame te maken voor een bedrijf of die provocerend zijn, zijn niet toegestaan. Het Diabetes Fonds is niet aansprakelijk voor technische onvolkomenheden en op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de acties.

Auteursrecht

Kentaa spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

Opbrengsten en transactiekosten

De opbrengsten van alle acties die via deze website verlopen gaan naar het Diabetes Fonds. Het Diabetes Fonds besteedt deze inkomsten aan voorlichting en aan wetenschappelijk onderzoek naar diabetes en complicaties.

Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo transactiekosten berekend. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zal Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen conform het privacy statement. Kentaa krijgt volledig inzicht in jouw gegevens. Jouw gegevens worden verder niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven. Wanneer jij de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden gegevens vastgelegd. Het Diabetes Fonds en Kentaa kunnen deze informatie gebruiken om jouw te informeren over projecten en producten, denk aan nieuwsbrieven of activiteiten rond de campagne- en actiepagina’s. Wanneer jij berichten niet op prijs stelt kun jij de inschrijving opzeggen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistiekgegevens over deze site. Je kunt je browser zo instellen dat jij tijdens een bezoek aan deze site geen cookies ontvangt. 

Voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze site zie ook onze privacy pagina.

Verwijderen van content

Het Diabetes Fonds en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst (deels) te verwijderen.

 

Het Diabetes Fonds is te allen tijde gerechtigd om deze voorwaarden te wijzigen.