Privacy Statement

V10 13-11-2023 | 11:30:22

In dit Diabeatit.nl Privacy Statement kun je lezen waarom Diabetes Fonds jouw gegevens verwerkt, wat wij ermee doen en wat jouw rechten zijn.

Doel verwerking van jouw persoonsgegevens

Diabeatit.nl is een initiatief van het Diabetes Fonds. Diabetes Fonds is voor de verwerking van deze persoonsgegevens verwerkingsverantwoordelijke. Via de website www.diabeatit.nl verwerkt Diabetes Fonds jouw (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:Je bent als actievoerder, deelnemer van een evenement of supporter/sponsor van een actie bij het Diabetes Fonds betrokken.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
De verzameling en het gebruik van jouw persoonsgegevens gaat bij onze acties als volgt:

Aanmelden voor een actie:

Je kunt individueel of met een team een actie starten voor het Diabetes Fonds.

 • Om jou online als actievoerder of deelnemer aan een actie aan te melden, vragen wij jou ter identificatie en om jou toegang te verlenen tot ons actieplatform om jouw voor- en achternaam, e-mailadres en een door jou aangemaakte wachtwoord. Het Diabetes Fonds heeft geen inzicht in jouw wachtwoord.
 • Indien jij van ons online actieplatform gebruik maakt, gebruiken wij jouw e-mailadres om je tips te geven om je actie mogelijk nog succesvoller te maken en om jou te informeren over ontvangen donaties en toegevoegde teamleden.
 • Gedurende de looptijd van jouw actie begeleiden wij je per e-mail en/of post. Als je dit niet wilt, kan je jezelf hiervoor in iedere actie e-mail afmelden. Alleen ontvang je dan nog verplichte servicemails.
 • Online vragen wij jou ook altijd om jouw persoonlijke motivatie en persoonlijk streefbedrag te geven om de actie persoonlijk te maken.
 • Online vragen wij jou ook om persoonlijke foto’s te uploaden, zowel van jouw team als individuele foto’s (dit is niet verplicht maar wel aangeraden). Vraag jouw teamleden, of de mensen die op de foto staan of van wie de foto is, altijd of ze akkoord zijn met de publicatie van de foto op de actiewebsite.
 • Indien je van ons online actieplatform gebruik maakt, worden jouw voor- en achternaam, persoonlijke motivatie, persoonlijke streefbedrag, eventuele foto’s en eventuele persoonlijke donatiebedrag, op de website gepubliceerd zodat donateurs jou kunnen vinden.
 • Indien je jouw telefoonnummer opgeeft, kunnen wij contact met je opnemen om je te ondersteunen bij jouw actie. Jouw telefoonnummer is verplicht in het geval van deelname aan een actie, zo kunnen wij in aanloop naar of tijdens het evenement contact met je opnemen.  

Doneren aan een actie,

Het bedrag, de betaalmethode en jouw IBAN (afhankelijk van betaalmethode) vragen wij om de betaling uit te kunnen voeren.

 • Als je wilt doneren aan een actie, vragen wij ter identificatie jouw voor- en achternaam. In andere gevallen ziet de actievoerder jouw naam, bedrag, betaalmethode, betaalstatus, datum en het team of de persoon aan wie je gedoneerd hebt.
 • Op de actiewebsite vragen wij daarnaast jouw e-mailadres om de donatie te bevestigen. De actievoerder kan jouw e-mailadres gebruiken om je te bedanken voor jouw donatie.

De grondslag voor deze gegevensverwerking is uitvoering van de overeenkomst omtrent jouw actie of donatie, of jouw toestemming (voor de optionele gegevens) en ons gerechtvaardigde belang om jou te begeleiden en ondersteunen bij jouw actie.

Geven we jouw persoonsgegevens aan andere en landen buiten de EU door?

Delen van persoonsgegevens met derden: Het Diabetes Fonds verstrekt jouw persoonsgegevens uitsluitend alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld van het delen van persoonsgegevens met derden is het verstrekken van adresgegevens aan een postverwerker om je post te kunnen versturen. Met derden die in opdracht van ons jouw persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af. Zo zorgen wij dat onze verwerkers een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens hanteren. Het Diabetes Fonds kan voor de bedrijfsvoering soms gegevens doorgeven aan andere partijen buiten de Europese Unie, mits deze voldoende privacy maatregelen getroffen hebben.

Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens en met welk doel?

Aangezien persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor een bepaald doel, willen wij hieronder graag duidelijk maken wat de doeleneinden zijn waarvoor het Diabetes Fonds jouw persoonsgegevens verzamelt:

 • Afhandelen van een donatie of betaling.
 • Versturen van e-mail updates over de actie waar je aan deelneemt of aan gedoneerd hebt.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of je verder te helpen als je vragen hebt.
 • Om eventuele materiaal te sturen t.b.v je actie
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om je uit te nodigen voor evenementen, bijeenkomsten en/of acties.
 • Voor deelname aan enquêtes.

Jouw rechten

Onder de AVG kun jij je beroepen op de volgende rechten:

 • Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien;
 • Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken, te corrigeren of aan te vullen, bijvoorbeeld indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht van bezwaar: je kunt in sommige gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen in een digitaal leesbaar standaardformaat naar een derde partij;
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken;
 • De mogelijkheid om toestemming in te trekken, wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming.

In geval je een inlogaccount hebt voor deze website, kun je, nadat je bent ingelogd, via het dashboard het overzicht van al jouw persoonsgegevens inzien. Ook kun je via het dashboard jouw gegevens aanpassen of een verwijderverzoek indienen. Indien je geen account hebt kunt je via privacy@diabetesfonds.nl een beroep doen op jouw rechten. Wij zullen jouw verzoek binnen één maand behandelen. Bij een verzoek kunnen wij jouw identiteit controleren, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Beveiliging van uw Persoonsgegevens

Voor de bescherming van jouw persoonsgegevens heeft Diabetes Fonds passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Via haar verwerker Kentaa maakt Diabetes Fonds gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die je op online formulieren invult worden encrypted verzonden. Jouw gegevens worden in beveiligde systemen opgeslagen.

Facebook

Het Diabetes Fonds houdt haar relaties op social media op een relevante manier op de hoogte van producten en diensten. Om haar relaties op Facebook op een relevante manier op de hoogte te houden van producten en diensten, maakt het Diabetes Fonds gebruik van ‘Custom Audience targeting’. Dit houdt in dat wij jouw e-mailadres kunnen uploaden in het advertentieplatform van Facebook. Zo kunnen we onze advertentiecampagnes richten aan specifieke gebruikers, en er ook voor zorgen dat je geen of minder advertenties te zien krijgt van producten of diensten die je al ontvangt. Uiteraard worden je gegevens weer verwijderd na afloop van een advertentiecampagne. Als je niet wilt dat wij jouw gegevens hiervoor gebruiken, kun je dit aangeven via info@diabeatit.nl.

Cookies

Het Diabetes Fonds maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website (en/of Flash-applicaties) wordt meegestuurd en door jouw browser op jouw harde schijf van je computer of device wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers van Kentaa worden gestuurd. De cookies die op deze website gebruikt worden zijn onderverdeeld in functionele, analytische en marketing cookies. De functie en werking van deze verschillende categorieën cookies wordt in het cookie statement beschreven. Een gedetailleerd overzicht van de op deze website gebruikte cookies is te vinden in de link hiernaast https://www.diabeatit.nl/cookies

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Wij bewaren de persoonsgegevens van actievoerders en deelnemers gedurende 4 jaar na de laatste actie, om jou te kunnen herkennen als jij in die periode opnieuw een actie wilt starten. De financiële gegevens bewaren wij 7 jaar vanwege de wettelijke bewaartermijn. Persoonsgegevens van supporters bewaren wij 12 maanden.

Ontvangers

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren (zoals Kentaa, Buckaroo en Tikkie), geven wij je persoonsgegevens onder geen beding aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Autoriteit Persoonsgegevens

Diabetes Fonds helpt je graag als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Diabetes Fonds. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerkingen door Diabetes Fonds.

Vragen?

Het Diabetes Fonds maakt gebruik van een Functionaris Gegevensbescherming. De heer R. Pool van ICTRecht Detachering B.V., om controle uit te oefenen op de nieuwe privacywetgeving en ons te wijzen op wijzigingen in de wet zodat wij deze z.s.m. kunnen verwerken en voldoen aan alle gestelde eisen.

Voor vragen over ons Privacy Statement kun je contact opnemen met ons via: privacy@diabetesfonds.nl. Voor vragen over acties en evenementen en content op de site kun je contact opnemen met info@diabeatit.nl.

Het Diabetes Fonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij raden je aan dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

 

Datum versie: 30-11-2022

Download