Hamburg Marathon ‘23 - fundraising for research on type 1 diabetes

Bert Wiendels
Afgesloten Je kunt niet meer doneren
van totaal € 4.220 (108%)

(English version below)
Naar schatting 8,5 miljoen mensen wereldwijd hebben de diagnose diabetes type 1, en de verwachting is dat dit aantal verdubbeld over de aankomende 2 decennia. Met het voltooien van de Hamburg Marathon 2023 wil ik geld inzamelen voor onderzoek naar de genezing van diabetes type 1.

Mijn naam is Bert Wiendels, 41 jaar oud, getrouwd en trotse vader van 2 kinderen. Op 28 december 2020 werd bij mij de diagnose diabetes type 1 vastgesteld.

Wat is diabetes type 1? Ik zal proberen dit in het kort proberen uit te leggen. In het voedsel dat we eten zitten in meer of mindere mate koolhydraten. De koolhydraten die je lichaam binnenkomen worden omgezet in glucose (suiker) dat in de bloedbaan terecht komt. De alvleesklier produceert daarop het hormoon insuline wat ervoor zorgt dat het lichaam de glucose uit het bloed op kan nemen. Op deze manier zorgt het lichaam er dus voor dat de hoeveelheid glucose in het bloed op een goede waarde blijft. Bij mensen met DT1 kan het lichaam zelf zeer weinig tot geen insuline meer aanmaken. Het gevolg hiervan is dat de glucose waardes in het bloed zeer hoog op kunnen lopen, wat voor levensgevaarlijke complicaties kan zorgen. Daarom moeten mensen met DT1 zelf insuline injecteren. Dagelijks, meerder keren. Maar, te veel insuline spuiten daarentegen (of te weinig koolhydraten eten), kan voor gevaarlijk lage waardes zorgen waardoor men buiten bewustzijn kan raken of, in het ergste geval, eraan kan overlijden. Mensen met DT1 zijn dus elk moment van de dag bezig met balanceren: koolhydraten tellen, insuline spuiten, bloed glucose controleren, eventueel corrigeren enzovoort, enzovoort. Deze bloedglucose waardes in balans houden gaat helaas niet altijd bij iedereen even goed, met verschillende gezondheidsklachten tot gevolg.

Ik heb altijd wel veel hardgelopen en daarbij ook al 7 marathons voltooid, maar sinds mijn diagnose had ik nog geen marathon gelopen. Daar gaat nu verandering in komen want op 23 april aanstaande ga ik de marathon van Hamburg lopen samen met mijn zwager en vriend Mark Italiaander. Het leek mij een ideale gelegenheid om geld in te zamelen voor het Diabetesfonds. Deze stichting financiert verschillende onderzoeken met als ultieme doel een genezing te vinden voor mensen met diabetes type 1. Daarom wil ik jullie vragen mij te sponsoren om dit mooie doel weer een stapje dichterbij te brengen. Namens mij en vele mensen met mij, alvast hartelijk dank voor jullie gulle donaties!

An estimated 8.5 million people worldwide are diagnosed with type 1 diabetes, and this number is expected to double over the next 2 decades. By running the Hamburg Marathon 2023 I want to raise money for research into the cure for type 1 diabetes.

My name is Bert Wiendels, 41 years old, married and proud father of 2 children. On December 28, 2020, I was diagnosed with type 1 diabetes.

What is Type 1 Diabetes? I will try to explain this briefly. The food we eat contains carbohydrates to a greater or lesser extent. The carbohydrates that enter your body are converted into glucose (sugar) that enters the bloodstream. The pancreas then produces the hormone insulin, which ensures that the body can absorb the glucose from the blood. In this way, the body ensures that the amount of glucose in the blood remains at a good value. In people with DT1, the body itself produces very little or no insulin. The result of this is that the glucose values in the blood can run very high, which can cause life-threatening complications. Therefore, people with DT1 must self-inject insulin. Daily, several times. However, injecting too much insulin (or eating too few carbohydrates) can lead to dangerously low glucose levels that can cause unconsciousness or, in the worst case, death. People with DT1 are therefore occupied with a daily balancing act: counting carbohydrates, injecting insulin, checking blood glucose, correcting if necessary, and so on and so forth. Unfortunately, keeping these blood glucose values in balance does not always go well for everyone, resulting in various health problems.

I've always run a lot and also completed 7 marathons, but I hadn't run a marathon since my diagnosis. That will now change because on April 23rd I will be running the Hamburg marathon together with my brother-in-law and friend Mark Italiaander. It seemed like an ideal opportunity to raise money for the Dutch Diabetes Foundation. This foundation finances various studies with the ultimate goal of finding a cure for people with type 1 diabetes. That is why I would like to ask you to sponsor me to bring this great goal one step closer. On behalf of me and many people with me, thank you in advance for your generous donations!

Bekijk alle
€ 50 15-06-2023 | 15:50
€ 25 23-04-2023 | 23:22
€ 42,19 Geweldige prestatie voor een geweldig goed doel. 23-04-2023 | 17:50
€ 15 21-04-2023 | 20:41
€ 15 21-04-2023 | 19:57